Navigace

Obsah

Hospodaření obce

Schválený rozpočet

       Rozpočet obce na rok 2019zde ke stažení

       Rozpočet obce na rok 2018zde ke stažení

Záverečný účet

    - Závěrečný účet obce včetně účetní závěrky za rok 2017 Závěrečný účet obce Zhoř za rok 2017

    - Účetní závěrka za rok 2017

    - Rozvaha 2017

    - Výkaz zisku a ztráty 2017

    - Příloha 2017

    - Fin 2- 12M 2017

    - Inventarizační zpráva 2017

    - Zpráva o provedených fin. kontrolách a účinnosti vnitřního kontrol. systému obce Zhoř za rok 2017

    -Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Zhoř za rok 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhled

Rozpočtové optaření

   - Rozpočtové opatření č.1/2019zde ke stažení

   - Rozpočtové opatření č.2/2019zde ke stažení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -  Rozpočtové opatření č.1/2018zde ke stažení

    -  Rozpočtové opatření č.2/2018zde ke stažení

    - Rozpočtové opatření č.3/2018zde ke stažení

    - Rozpočtové opatření č.4/2018zde ke stažení

    - Rozpočtové opatření č.5/2018zde ke stažení

    - Rozpočtové opatření č.6/2018zde ke stažení

    - Rozpočtové opatření č.7/2018zde ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------