Navigace

Obsah

Hospodaření obce

Schválený rozpočet

       Rozpočet obce na rok 2021Rozpočet obce zhoř na rok 2021.PDF (117.12 kB)

       Rozpočet obce na rok 2020Rozpočet obce Zhoř na rok 2020.PDF (107.24 kB)

      

      

Záverečný účet

Závěrečný účet obce Zhoř včetně účetní závěrky za rok 2019Závěrečný účet obce Zhoř za rok 2019.PDF (240.49 kB)

-Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019.PDF (79.62 kB)

-rozvaha, výkaz zisku a ztráty+ příloha.PDF (1.77 MB)

-Inventarizační zpráva za rok 2019.PDF (184.68 kB)

-Zpráva o provedených fin.kontrol.a účinnosti vnitřního kontrol.systému obce Zhoř za rok 2019.PDF (157.7 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 - Zhoř (01.01.2019 - 31.12.2019).rtf.pdf (133.08 kB)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhled

Rozpočtové optaření

   - rozpočtové opatření č.1/2020Rozpočtové opatření 1-2020.PDF (45.87 kB)

   - rozpočtové opatření č.2/2020Rozpočtové opatření číslo 2-2020.PDF (61 kB)

   - rozpočtové opatření č.3/2020Rozpočtové opatření č. 3-2020.PDF (64.93 kB)

   - rozpočtové opatření č.4/2020Rozpočtové opatření č.4-2020.PDF (77.61 kB)

   - rozpočtové opatření č.5/2020Rozpočtové opatření č. 5-2020.PDF (106 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------