Navigace

Obsah

Hospodaření obce

Schválený rozpočet

       Rozpočet obce na rok 2020Rozpočet obce Zhoř na rok 2020.PDF (107.24 kB)

       Rozpočet obce na rok 2019zde ke stažení

      

Záverečný účet

Závěrečný účet obce Zhoř včetně účetní závěrky za rok 2019Závěrečný účet obce Zhoř za rok 2019.PDF (240.49 kB)

-Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019.PDF (79.62 kB)

-rozvaha, výkaz zisku a ztráty+ příloha.PDF (1.77 MB)

-Inventarizační zpráva za rok 2019.PDF (184.68 kB)

-Zpráva o provedených fin.kontrol.a účinnosti vnitřního kontrol.systému obce Zhoř za rok 2019.PDF (157.7 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2019 - Zhoř (01.01.2019 - 31.12.2019).rtf.pdf (133.08 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce včetně účetní závěrky za rok 2018závěrečný účet obce Zhoř za rok 2018.PDF (259.96 kB)

-účetní závěrka za rok 2018.PDF (98.94 kB)

-Rozvaha za rok 2018.PDF (402.96 kB)

-výkaz zisku a ztraty za rok 2018.PDF (244.16 kB)

-příloha za rok 2018.PDF (1.29 MB)

-Fin 2- 12M za rok 2018.PDF (985.8 kB)

-inventarizační zprava za rok 2018.PDF (193.44 kB)

-Zpráva o provedených fin. kontrolách a účinosti kontrol. systému obce za rok 2018.PDF (166.55 kB)

-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.PDF (303.08 kB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhled

Rozpočtové optaření

   - rozpočtové opatření č.1/2020Rozpočtové opatření 1-2020.PDF (45.87 kB)

   - rozpočtové opatření č.2/2020Rozpočtové opatření číslo 2-2020.PDF (61 kB)

   - rozpočtové opatření č.3/2020Rozpočtové opatření č. 3-2020.PDF (64.93 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   - Rozpočtové opatření č.1/2019zde ke stažení

   - Rozpočtové opatření č.2/2019zde ke stažení

   - Rozpočtové opatření č.3/2019Rozpočtové opatření č.3-2019.PDF (56.91 kB)

   - Rozpočtové opatření č.4/2019rozpočtové opatření č.4-2019.PDF (62.37 kB)

   - Rozpočtové opatření č.5/2019rozpočtové opatření č. 5-2019.PDF (44.6 kB)

   - Rozpočtové opatření č.6/2019Rozpočtové opatření č. 6-2019.PDF (139.82 kB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------